Plantenwerkgroep

De Plantenwerkgroep heeft inmiddels tientallen kilometerhokken in Stad en (Drents/Gronings) Ommeland intensief geïnventariseerd. Van Bronkruid tot Beuk, van Duist tot Dolle Kervel is aangestreept. Naast een gedegen soortenkennis heeft het ook inzicht in vegetaties en hun milieu opgeleverd. Van april tot en met augustus gaat de groep elke donderdagavond op excursie. Voor leden wordt een gedetailleerd jaarprogramma gemaakt.