Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep is formeel een werkgroep maar in de praktijk houden we ons met recreatief vogelen bezig. Ons enthousiasme is er niet minder om. Iedere tweede zaterdag van de maand bezoeken we een gebied om samen naar vogels te kijken. Er gaan altijd wel paar uitstekende vogelaars mee waar we veel van kunnen leren. We stellen van te voren een gevarieerd jaarprogramma op en we hebben daarbij een voorkeur voor gebieden waar gewandeld kan worden.

De nazit vinden we erg belangrijk en we sluiten de excursies liefst af met een bezoek aan een prettige horecagelegenheid. Daar stellen we dan de lijst op met onze waarnemingen, bespreken we de volgende excursie en wat ons verder maar op dat moment bezighoudt. Ook houden we ons op de hoogte van wat er speelt in onze KNNV-afdeling en het Sovon. We werken niet als hele vogelgroep mee aan inventarisaties, maar individuele leden doen dat regelmatig wel. We vinden het leuk als er mensen van buiten de vogelgroep met ons mee willen wandelen. Wel graag van voren per email aanmelden. 

  • Informatie: Erik Hoitink (erik.hoitink(AT)hetnet.nl)