Inventarisatie Drielanden

De wijk Drielanden in de stad Groningen, dat sinds 1995 bestaat, staat bekend om haar ecologische opzet. De gemeente Groningen heeft in 2008 – in verband met de realisatie van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) en het hierop af te stemmen groenbeheer – een monitoringsprogramma in werking gesteld (Berg et al 2014). De wijk Drielanden fungeert in de SES als een verbindingszone. Reeds vanaf de eerste steen is de wijk een geliefd object voor studies. De rol als verbindingszone heeft in zowel 2008 als in 2014 een ecologische monitoring gekend door het bureau Koeman en Bijkerk. Deze ecologische monitoring betrof vooral een inventarisering van doel- en de daarbij begeleidende soorten. Denk daarbij aan de volgende soortgroepen: vegetatie, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen en zoogdieren.
In het kader van een nieuwe meerjarige inventarisatie, met als nieuwe insteek ‘stadse ecologie’, gaat de KNNV de komende jaren aan de slag in deze wijk, daarbij mogelijk gesteund door andere partijen. Het primaire doel is een uitgebreide inventarisatie, maar bijna net zo belangrijk is enthousiasme van wijkbewoners aanwakkeren en de naamsbekendheid van de KNNV te vergroten. In de wijk ben je heel zichtbaar!